Събития

Партньорите по проекта преследват следните цели и задачи, за да намалят риска от отпадане и повишаване на качеството на образованието и неговите резултати:

- Привлекателно и толерантно училище, свързано с родителската общност, с мотивирани и иновативни учители и разнообразни методи на преподаване според състава и нуждите на учениците.

- Създаването на благоприятна училищна среда и психологически климат и положително отношение за подкрепа на изоставащите и "различните".

- Използване на съвременни образователни методи и технологии, които насърчават практическата работа и работата в екип в училище, ще увеличи интерактивността на учебния процес

За постигането на тези цели са проведени следните дейности:

Script logo
Иновативни практики и услуги в образованието