Evenimente

Partenerii din cadrul proiectului urmăresc următoarele obiective și sarcini ce vizează reducerea riscul abandonului școlar și îmbunătățirii calității educației și a rezultatelor școlare obținute:

- Un proces educativ tolerant și atrăgător, cu legături stabilite cu comunitatea de părinți, cu profesori motivați, ce aplică metode inovatoare și variate de predare, în funcție de contingetul școlar și nevoile elevilor.

- Crearea unui mediu școlar favorabil și a unui climat psihologic, cu atitudine pozitivă pentru a sprijini elevilor rămași în urmă și a celor "diferiți".

- Utilizarea metodelor și tehnologiilor educaționale de ultimă oră care încurajează munca individuală și munca în echipă în școală, ceea ce va spori interactivitatea procesului de învățare

Pentru a atinge aceste obiective, s-au desfășurat următoarele activități:

 • Seminare pentru profesori

  Seminar - Practicum: "Instrumente pentru un proces de educație atractiv" – în orașele General Toshevo și Balcic. Durată: 3 zile, 40 participanți /câte 20 din partea fiecărui partener/.

 • Realizarea de campanii educaționale și educative. Tabere de instruire, concursuri, expoziții.

  Accentul activităților se pune pe dezvoltarea activităților extra-curriculare destinate intereselor elevilor și integrării educaționale a copiilor prin formarea unor comunități de interes. Dezvoltarea activităților extracuriculare susținute de programa școlară - muzică, coregrafie, artă, limbi străine, cluburi sportive, educație civică, geografie și istorie, etnografie, educație pentru sănătate.

 • Tabără tematică de vară, educativă

  Tabără tematică de vară, educativă: "Natura și istoria Dobrogei – trecut comun și moștenire comună" - Murfatar.

 • Schimb de bune practici și mese rotunde

  Masă rotundă: "Schimb de bune practici între profesori, educatori și experți", organizată în General Toshevo. Durată: 1 zi, 30 participanți /15 din partea fiecărui participant/.

Script logo
Proiectul -Practici și servicii inovatoare în educație