Parteneri

Proiectul "Practici și servicii inovatoare în educație"

Proiectul este orientat spre dezvoltarea unui parteneriat între Școala Generală "Hristo Smirenski" din General Toshevo și Școala „Adrian V. Rădulescu“ din Murfatlat, prin care să se ajungă la îmbunătățirea mediului educațional și a calității educației prin schimbul de bune practici și prin dezvoltarea unor metode și activități inovatoare. Recăpătarea poziției școlii în activitățile extrașcolare și menținerea copiilor în școală, prin motivarea și crearea unei atitudini pozitive față de procesul de învățare. Promovarea comunicării și a performanțelor de colaborare între copiii care studiază în cele două școli. Modernizarea bazei tehnico-materiale și oferirea un mediu pozitiv propice pentru activități de formare și educație. Utilizarea de tehnologii inovatoare, cu accent pe învățarea interactivă. Prin intermediul proiectului vor fi dotate două cabinete – de științe naturale și unul de filologie, sub forma unui spațiu multifuncțional pentru spectacole publice susținute de elevi și pentru întâlniri cu părinții, precum și un spațiu pentru activitatea profesorilor.

Pentru a atinge obiectivele proiectului se vor desfășura următoarele activități: seminarii, mese rotunde, lecții deschise, elaborări metodologice, site web cu o „bibliotecă virtuală“, o gazetă școlară comună, tabere școlare pentru elevii din Bulgaria și România, etc.

Scopul principal al proiectului

Creșterea capacității de cooperare și eficiență a instituțiilor de învățământ din regiunea de graniță prin îmbunătățirea mediului de învățare, în vederea îmbunătățirii calității procesului educațional și de prevenire a abandonului școlar, prin păstrarea copiilor în sala de clasă.

Școala Primară "Hristo Smirenski" este cea mai mare școală centrală de pe raza municipalității General Toshevo. Școala are un număr de 326 de elevi, din care 32% sunt din rândul minorităților – preponderent rromi. În afară de elevi din General Toshevo, frecventează cursurile școlii și elevi din 10 sate învecinate. La școala "Adrian V. Rădulescu" sunt înscriși 540 de elevi, din care aproximativ 10% sunt tătari, iar 15% sunt romi.

Rezultate așteptate

Dezvoltarea unei direcții strategice privind activitățile metodologice și exemplele de bune practici referitoare la prevenirea abandonului școlar. Creșterea nivelului de calificare și a competențelor profesorilor și părinților. Modernizarea mediul școlar și integrarea școlară a copiilor. Creșterea intensității cooperării între cele două instituții de învățământ, care se va reflecta în mod pozitiv în școlile din General Toshevo și Murfatlar, prin utilizarea următoarelor instrumente:

- Strategia comună și orientări practice pentru reducerea abandonului școlar;

- Instruirea în comun a profesorilor și părinților și transferul de bune practici;

- Activități comune de integrare a copiilor într-un mediu multicultural;

- Crearea unor produse informaționale inovatoare și educaționale;

Activitățile derulate în cadrul proiectului vor îmbunătăți capacitățile și eficiența instituțiilor de învățământ prin dezvoltarea, transferul și punerea în aplicare a serviciilor sociale și educaționale inovatoare. Acestea vor contribui la crearea unui model de monitorizare publică care implică și participarea părinților.

 

Script logo
Proiectul -Practici și servicii inovatoare în educație