Проектът "Иновационни практики и услуги в образованието" е насочен към решаване на следните общи проблеми и предизвикателства в трансграничния регион:
 

- липсата на обективен и задълбочен анализ на причините за отпадане от училище;

- Необходимост от иновативни модели за работа с деца със специални образователни потребности и образователни дефицити;

- необходимостта от използване на модерни образователни методи и технологии;

- Необходимост от модернизация на оборудването и развитие на извънкласни дейности;

- Липса на преподавателски опит за работа в мултикултурна среда;

- Необходимост от повишаване на капацитета на учителите чрез прибягване до опит и добри практики;

- Липса на училищна стратегия за работа с родителите на деца с антисоциално поведение и превенция на отпадането;

- Необходимост от работа с родители и роднини на ученици, заплашени от отпадане от училище;

- липсата на диалог с другите институции, свързани с децата;

- Необходимостта от създаване на модел за публичен мониторинг, включващ родителите.

 


Amount of EU contribution
 

145 185.23 euro

 

 


“Hristo Smirnenski” Primary School

General Toshevo, Bulgaria

 

 

School "Adrian V. Radulescu"

of the city Murfatlar, Romania

 

 

Project main objective:

 

To increase the capacity of co-operation and effectiveness of educational institutions in the border region by improving the learning environment in order to improve the quality of education and preventing school dropout and retention of children in the classroom.

Results: Developed strategy guide and methodological activities and examples of best practices for prevention of dropping out of school. Increased qualification and competence of teachers and parents. Modernization of the school environment and educational integration of children.

Project “ "Innovative practices and services in education” is cofinanced by the European Union through European Regional Development Fund under the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme. The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union. The initiators of the site are the sole responsible for the information provided through this site.

 

Script logo
Иновативни практики и услуги в образованието